^^

Daglig / Månatlig väderhistorik från denna station


Välj rapport och tryck OK:

Daglig rapport för månad Mars 20211 Mars Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 1.2°C
Genomsnittlig fuktighet 96%
Genomsnittlig daggpunkt 0.7°C
Genomsnittlig barometer 1031.5 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 0.7 m/s
Genomsnittlig vindby 1.8 m/s
Genomsnittlig vindriktning 303° (VNV)
Regn för denna månad 0.2 mm
Regn för detta år 73.4 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 01 kl. 09:04
Maximum temperatur 7.1°C den 01 kl. 11:01
Minimum temperatur -2.5°C den 01 kl. 00:25
Maximum fuktighet 100% den 01 kl. 00:00
Minimum fuktighet 93% den 01 kl. 00:07
Maximum barometer 1033.0 hPa den 01 kl. 13:02
Minimum barometer 1030.0 hPa den 01 kl. 07:00
Maximum vindhastighet 3.6 m/s den 01 kl. 07:01
Maximum vindby 7.2 m/s från 286°(VNV) den 01 kl. 09:01
Maximum värmeindex 7.1°C den 01 kl. 11:01

24 Hour Graph of this day is not available (20210301.gif)2 Mars Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 4.5°C
Genomsnittlig fuktighet 95%
Genomsnittlig daggpunkt 3.8°C
Genomsnittlig barometer 1031.6 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 0.5 m/s
Genomsnittlig vindby 1.5 m/s
Genomsnittlig vindriktning 305° (NV)
Regn för denna månad 0.2 mm
Regn för detta år 73.4 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 02 kl. 23:05
Maximum temperatur 6.1°C den 02 kl. 11:03
Minimum temperatur 2.5°C den 02 kl. 23:05
Maximum fuktighet 100% den 02 kl. 09:05
Minimum fuktighet 88% den 02 kl. 15:01
Maximum barometer 1033.0 hPa den 02 kl. 14:00
Minimum barometer 1030.0 hPa den 02 kl. 04:05
Maximum vindhastighet 3.6 m/s den 02 kl. 03:03
Maximum vindby 6.7 m/s från 287°(VNV) den 02 kl. 02:03
Maximum värmeindex 6.1°C den 02 kl. 11:03

24 Hour Graph of this day is not available (20210302.gif)3 Mars Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 3.2°C
Genomsnittlig fuktighet 92%
Genomsnittlig daggpunkt 2.1°C
Genomsnittlig barometer 1023.9 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 0.1 m/s
Genomsnittlig vindby 0.4 m/s
Genomsnittlig vindriktning 291° (VNV)
Regn för denna månad 0.2 mm
Regn för detta år 73.4 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 03 kl. 23:05
Maximum temperatur 6.5°C den 03 kl. 12:01
Minimum temperatur -0.3°C den 03 kl. 23:05
Maximum fuktighet 98% den 03 kl. 10:05
Minimum fuktighet 81% den 03 kl. 16:00
Maximum barometer 1031.0 hPa den 03 kl. 00:01
Minimum barometer 1017.0 hPa den 03 kl. 23:05
Maximum vindhastighet 2.6 m/s den 03 kl. 15:05
Maximum vindby 3.6 m/s från 287°(VNV) den 03 kl. 17:02
Maximum värmeindex 6.5°C den 03 kl. 12:01

24 Hour Graph of this day is not available (20210303.gif)4 Mars Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 2.3°C
Genomsnittlig fuktighet 80%
Genomsnittlig daggpunkt -0.9°C
Genomsnittlig barometer 1017.5 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 1.2 m/s
Genomsnittlig vindby 2.5 m/s
Genomsnittlig vindriktning 272° (V)
Regn för denna månad 0.2 mm
Regn för detta år 73.4 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 04 kl. 23:05
Maximum temperatur 5.8°C den 04 kl. 13:00
Minimum temperatur -5.5°C den 04 kl. 23:05
Maximum fuktighet 97% den 04 kl. 04:05
Minimum fuktighet 51% den 04 kl. 12:05
Maximum barometer 1021.0 hPa den 04 kl. 23:05
Minimum barometer 1015.0 hPa den 04 kl. 06:03
Maximum vindhastighet 4.1 m/s den 04 kl. 17:02
Maximum vindby 7.7 m/s från 272°(V) den 04 kl. 16:05
Maximum värmeindex 5.8°C den 04 kl. 13:00

24 Hour Graph of this day is not available (20210304.gif)5 Mars Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur -1.6°C
Genomsnittlig fuktighet 78%
Genomsnittlig daggpunkt -5.1°C
Genomsnittlig barometer 1024.1 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 1.1 m/s
Genomsnittlig vindby 2.0 m/s
Genomsnittlig vindriktning 272° (V)
Regn för denna månad 0.2 mm
Regn för detta år 73.4 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 05 kl. 23:05
Maximum temperatur 4.6°C den 05 kl. 14:01
Minimum temperatur -6.4°C den 05 kl. 06:05
Maximum fuktighet 93% den 05 kl. 10:00
Minimum fuktighet 53% den 05 kl. 14:02
Maximum barometer 1027.0 hPa den 05 kl. 23:05
Minimum barometer 1020.0 hPa den 05 kl. 00:01
Maximum vindhastighet 4.6 m/s den 05 kl. 14:02
Maximum vindby 8.2 m/s från 272°(V) den 05 kl. 15:03
Maximum värmeindex 4.6°C den 05 kl. 14:01

24 Hour Graph of this day is not available (20210305.gif)Genomsnitt och extremer för månad Mars 2021 fram till idag 5
Medeltemperatur 1.8°C; diff från climate av: -1.2°C
Genomsnittlig fuktighet 90%
Genomsnittlig daggpunkt 0.2°C
Genomsnittlig barometer 1028.2 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 0.7 m/s
Genomsnittlig vindby 1.7 m/s
Genomsnittlig vindriktning 289° (VNV)
Regn för denna månad 0.2 mm
Regn för detta år 73.3 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 01 kl. 09:04
Maximum temperatur 7.1°C den 01 kl. 11:01
Minimum temperatur -6.4°C den 05 kl. 06:05
Maximum fuktighet 100% den 02 kl. 09:05
Minimum fuktighet 51% den 04 kl. 12:05
Maximum barometer 1033.0 hPa den 02 kl. 14:00
Minimum barometer 1015.0 hPa den 04 kl. 06:03
Maximum vindhastighet 4.6 m/s från 272°(V) den 05 kl. 14:02
Maximum vindby 8.2 m/s från 293°(VNV) den 05 kl. 15:03
Maximum värmeindex 7.1°C den 01 kl. 11:01
Avg daily max temp6.4°C
Avg daily min temp-1.4°C
Growing degrees days :0.0GDD
Frost days3


Totalt dagligt regn
00.2 mm den 1