Bilder från SAT24 och METEOROLOGICA UK

 

Lufttryck

Temperatur

Vindhastighet